Prospectus

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Course
2010-2011

Omschrijving

Bij het bestuderen van politieke fenomenen kan een onderzoeker empirische vragen stellen die betrekking hebben op de samenhang tussen deze fenomenen. Voor het beantwoorden van empirische vragen is het van belang om kennis te hebben van de wijze waarop data wordt verzameld en geanalyseerd. In het tweede jaar zal in de cursus Methoden van Politicologisch Onderzoek aandacht worden besteed aan de verschillende manieren van dataverzameling. In het eerste jaar ligt het accent op de beschrijving en analyse van data. Tijdens deze cursus zal in de hoorcolleges een inleiding worden gegeven in het gebruik van statistische methoden ten behoeve van politicologisch onderzoek.

In de werkcolleges worden de studenten bekend gemaakt met het omgaan met SPSS en, met behulp van SPSS, worden de statistische analyses zelf uitgevoerd. Studenten wordt bijzonder sterk aanbevolen om alle hoorcolleges aanwezig te zijn en zich goed voor te bereiden door de verplichte stof zorgvuldig te bestuderen. Het volgen van werkcolleges heeft alleen zin als men van te voren de opdrachten heeft voorbereid en de hoorcolleges heeft gevolgd.
In dit blok wordt de stof van de eerste 10 hoofdstukken van het boek Statistics Principles and Methods van Johnson & Bhattacharyya behandeld.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges en bijbehorende werkcolleges. De studenten worden geacht alle hoor- en werkcolleges te volgen.

Studiemateriaal

Aantal pagina’s 500

  • R.A. Johnson & G.K. Bhattacharyya (2011) Statistics Principles and Methods. John Wiley & Sons, Sixth Edition International Student version.

  • Lee A. Kirkpatrick & Brooke C Feeney 2009. A Simple Guide to SPSS for version 17.0. Belmont: Wadsworth.

Studenten dienen het SPSS programma bij SURF aan te kopen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen in computerzalen.

Schriftelijk tentamen
Woensdag 23 maart 2011, 15.00-18.00 uur, 1A26,1A28,1A30,1A32,1A46 en 2B04.

Hertentamen
Woensdag 1 juni, 9.00-12.00 uur, 1A46, 1A26, 1A28 en 1A30.

Voor de tentamens dient men zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via U-twist aan te melden.

Rooster

Hoorcollege
Woensdag 2 februari t/m 16 maart, 9.00-11.00 uur, SA41
Vrijdag 4 februari t/m 18 maart, 9.00-11.00 uur, SA41.

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 3 februari t/m 17 maart, 11.00-13.00 uur, 1A30 (pc)
werkgroep 2: donderdag 3 februari t/m 17 maart, 11.00-13.00 uur, 2B04 (pc)
werkgroep 3: donderdag 3 februari t/m 17 maart, 13.00-15.00 uur, 1A28 (pc)
werkgroep 4: donderdag 3 februari t/m 17 maart, 13.00-15.00 uur, 1A30 (pc)
werkgroep 5: donderdag 3 februari t/m 17 maart, 15.00-17.00 uur, 1A28 (pc)
werkgroep 6: donderdag 3 februari t/m 17 maart, 11.00-13.00 uur, 1A32 (pc) (behalve 24 februari en 3 maart, 17.00-19.00 uur, 2B04(pc))