Prospectus

nl en

Methodologie van Kwantitatief Onderzoek

Course
2010-2011

Omschrijving

In deze cursus worden de empirische studies van Arend Lijphart Patterns of Democracy en Pippa Norris Driving Democracy nader onderzocht. Centraal in beide boeken staat de relatie tussen enerzijds democratische en economische ‘performance indicators’ en anderzijds verschillende types democratieën. De auteurs maken verschillende empirische claims, zoals dat decentralisatie van politieke macht een gunstige uitwerking heeft op de democratie (Norris) en dat het delen van de regeringsmacht in een coalitie beter is voor het democratische gehalte van een samenleving dan een meerderheids regering van één partij (Lijphart). Bovendien wordt de stelling verdedigd dat een consensus democratie, zoals het Nederlandse model, ook beter resultaten voortbrengt op het economische vlak.
Aan de hand van databestanden van een groot aantal landen wordt in de cursus de studies van Norris en Lijphart nader onderzocht. De cursus wordt afgerond met een eindpaper waarin een zelf gekozen onderwerp naar democratieën empirisch wordt onderzocht aan de hand van beschikbare data

Onderwijsvorm

Tijdens de cursus zal de docent de nadruk leggen op de methodologie van het empirisch onderzoek van Lijphart en Norris. De studenten worden geacht vooraf aan elk college de opgegeven literatuur grondig te bestuderen en zodat men tijdens het college een bijdrage kan leveren aan de discussie.

Studiemateriaal

Losse artikelen op blackboard & volgende literatuur aanschaffen:

  • Arend Lijphart (1999) Patterns of democracy: government forms and performance in thirty-six countries. New Haven: Yale University Press.

  • Pippa Norris (2008) Driving Democracies. Do power-sharing institutions work? Cambridge University Press.

Toetsing

Eindpaper van circa 7000 woorden, waarin studenten een onderzoeksvraag, die betrekking heeft op op het werk van Lijphart en Norris, empirisch uitwerken aan de hand van beschikbare data.

Rooster
maandag 1 november t/m 20 december, 15.00-17.00 uur, 1A24 en
en donderdag 4 november t/m 23 december, 15.00-17.00 uur in 1A28(pc), behalve 23 december in 1A24

Ingangseisen

Methoden van Politicologisch Onderzoek / Research Methods in Political Science