Prospectus

nl en

Recovery Management

Course
2010-2011

Toegangseisen

Basiskennis Bedrijfseconomie is gewenst.

Beschrijving

In tijden van economische neergang is er toenemende aandacht voor bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Natuurlijk spreken grote ondernemingen daarbij tot de verbeelding, maar ook in het MKB komen jaarlijks vele duizenden ondernemingen in de problemen. Vaak is het nog mogelijk een dergelijke onderneming vroegtijdig te saneren (‘recovery’) door middel van een zogenoemde informele reorganisatie, ook wel turnaround management genoemd. Maar in de praktijk ontstaat echter regelmatig een situatie van insolventie en volgt veelal surseance van betaling, dat meestal eindigt in faillissement.
Waarom slaagt de ene reddingsoperatie wel en mislukt de ander kansloos? Wat zijn absolute succesfactoren en waar liggen de valkuilen? Hoe kan via early warning worden voorkomen dat bedrijven afglijden? Wat is de rol van verschillende stakeholders hierbij? Wat is het theoretisch fundament van insolventiewetgeving? En waarom dient surseance van betaling eigenlijk nooit te worden aangevraagd? Dit zijn slechts enkele vragen die aan bod komen in het vak Recovery management.

In dit keuzevak wordt de insolventieproblematiek die zich in de praktijk voordoet, belicht vanuit een multidisciplinair invalshoek, in casu enerzijds juridisch, anderzijds bedrijfseconomisch. Aan de hand van casussen, ontleend aan theorie en internationale praktijk (waaronder bijvoorbeeld een turnaroundcase over General Motors), worden verworven inzichten geoefend. Bedrijven in financiële moeilijkheden worden bij hun pogingen de onderneming going concern te houden met uiteenlopende problemen geconfronteerd. De problematiek van het overleven van bedrijven in financiële
moeilijkheden beweegt zich voor een belangrijk deel op het terrein van Law & Economics.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: de student kennis bij te brengen van insolventie en turnaround management.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
de student heeft diepgaande kennis van de theorie en praktijk van het saneren van bedrijven in financiële moeilijkheden (“turnaround management”) en kan de opgedane kennis en kunde in voorkomende gevallen toepassen. Voor studenten met belangstelling voor (strategy) consultancy, ondernemerschap, de financiële wereld, de fusie en overnamepraktijk, evenals het insolventierecht is dit vak een pré.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten: dr. mr. J.A.A. Adriaanse, mr. A.M. Verweij, gastdocent(en)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Verplichte literatuur en voorgeschreven casussen

NB: Alle bijeenkomsten betreffen gecombineerde hoor-werkcolleges. Er wordt derhalve geen onderscheid gemaakt in hoor- of werkcolleges.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Wordt ruim voorafgaand via de Blackboard omgeving van het vak bekend gemaakt.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. mr. J.A.A. Adriaanse

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 – 527 7851

 • E-mail: j.a.a.adriaanse@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfseconomie en Forensische Accountancy/ Centrum voor Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.29

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.