Prospectus

nl en

Law and Literature

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In een reeks Sokratische (interactieve) colleges, waarbij Hans Nieuwenhuis, Orestes in Veghel, Uitgeverij Balans, Amsterdam 2004, de leidraad vormt, worden de volgende boeken gelezen en besproken:

 • Aischylos, Oresteia, Penguin of andere editie; Sofokles: Antigone, vertaling Gerard Koolschijn, of andere editie.

 • Bijbel, Genesis, Job, Evangelie naar Lukas; Koran, sura’s 1-5 en 90-114; Vertaling Kramers, Rainbow pockets of Penguin editie (Khalidi).* Het Nibelungenlied, Reclam Stuttgart of uitstekende Engelse vertaling van A.T. Hatto in de Penguin Classics reeks.

 • Dante: Divina Commedia, het middenpaneel, Purgatorio/Louteringsberg; tweetalige editie, vertaling Rob Brouwer, Leiden 2001; ook de goedkope pocketeditie van de vertaling van Frans van Dooren (Flamingo Pockets) is goed bruikbaar.*Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keine, of Vertaling van P. Endt en H.Marsman, Wereldbibliotheek.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Vraag aan een kandidaat-rechter: ‘Kent u het verhaal van Kaïn en Abel?’ Zijn antwoord: ‘Kaïn en Abel? Geen idee, al sla je me dood.’ Pleit dit antwoord tegen benoeming? Heeft de kandidaat een hoofdzonde begaan door de canon te verzaken? De canon, het fonds van verhalend proza dat iedere jurist moet lezen en herlezen, omdat het de basis vormt van het geldende recht. Deze vragen vormen het verschiet van ‘Recht en literatuur’.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Helder besef van het feit dat het recht niet zonder verbeelding kan en dat de gelezen en besproken boeken de onontbeerlijke grondstof van die verbeelding vormen.

 • Bedrevenheid in het onderdeel ‘Rechtsvinding te velde’ een fietstocht onder het motto ‘Ambulando solvitur’ (‘Al fietsend komt het inzicht’).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: J.H. Nieuwenhuis

 • Vereiste voorbereiding door studenten: aandachtig lezen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Werkstuk (kort essay) en mondelinge gedachtewisseling daarover en over de gelezen boeken.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Hans Nieuwenhuis, Orestes in Veghel. Recht, literatuur, civilisatie, Uitgeverij Balans 2004;

 • Aischylos, Oresteia, Penguin of ander editie;Sofokles, vertaling Gerard Koolschijn of andere editie.

 • Bijbel: Genesis, Job, Evangelie naar Lukas; Koran, sura’s 1-5 en 90-114, vertaling Kramers, Rainbow pockets of Penguin editie (Dawood).

 • Het Nibelungenlied, Reclam Stuttgart of uitstekende Engelse vertaling van A.T. Hatto in de Penguin Classics reeks.

 • Dante: Divina Commedia, het middenpaneel, Purgatorio/Louteringsberg; tweetalige editie, vertaling Rob Brouwer, Leiden 2001; ook de goedkope pocketeditie van de vertaling van Frans van Dooren (Flamingo Pockets) is goed bruikbaar.

  *Nietzsche, Also sprach Zarathustra, Ein Buch für Alle und Keine, of Vertaling van P. Endt en H.Marsman, Wereldbibliotheek. Werkboek:
  Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B.237

 • Bereikbaarheid: afspraak d.m.v. e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7405

 • E-mail: j.h.nieuwenhuis@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 u.-17.00 u.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400 / 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.