Prospectus

nl en

Inleiding Economie

Course
2010-2011

Doel en inhoud van de cursus
In deze cursus worden een aantal hoofdlijnen van de economische theorie (zowel micro als macro) behandeld en wordt een blik geworpen op de daaruit af te leiden beleidsconclusies. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: consumenten- en producentengedrag, monopolie en monopolistische concurrentie, oligopolie, mededingingsbeleid, bemoeigoederen en collectieve goederen, inkomenspolitiek, geldmarkt en geldhoeveelheid, nationaal inkomen en economische politiek.

Om diegenen die het VWO-vak Economie niet in het pakket hebben gehad toch in staat te stellen de cursus met goed gevolg te doorlopen, begint deze gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO.

Literatuur:
P.J. Eijgelshoven, A. Nentjes en B.C.J. van Velthoven, Markten en Overheid, Stenfert Kroese, Groningen, 4e druk, 2004; hoofdstukken 1, 3, 6-9,15-16.
G.E. Hebbink en B.C.J. van Velthoven, Macro-economie en Stabilisatiepolitiek, Stenfert-Kroese, Groningen, 5e druk; hoofdstukken 2,4,7,8.

Organisatie onderwijs:
Voor de cursus Inleiding Economie wordt onderwijs aangeboden in de vorm van zeven hoorcolleges. Op de hoorcolleges worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en een aantal toepassingen gepresenteerd. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij actuele economische ontwikkelingen en problemen.

Docent:
J.L.J. Pronk

Rooster:
Woensdag 2/2-16/3 van 11-13 uur in 1A-20 MUV 9/3 in SA-41

Tentamen:
Het tentamen zal bestaan uit 40 meerkeuzevragen. Tijdens het laatste hoorcollege zullen enkele voorbeeldvragen besproken worden.

Datum tentamen:
Woensdag 23/3 van 09.00-12.00 uur in USC
U dient zich voor het tentamen aan te melden via Usis.

Datum herkansing:
Woensdag 15/6 van 09.00-12.00 uur in USC.

U dient zich voor het hertentamen aan te melden via Usis.

Nadere informatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de docent van dit vak. Te bereiken via jljpronk@gmail.com

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: januari 2011