Prospectus

nl en

Publiek Management

Course
2010-2011

In dit vak maken de studenten kennis met theorie over organisaties en met vraagstukken van organisatie en management van organisaties in de publieke sector.
In dit vak richten we ons specifiek op organisaties in de publieke sector. Aan de orde komen vragen als: Hoe is het openbaar bestuur georganiseerd? Welke problemen doen zich voor bij de organisatie van het openbaar bestuur en welke aanbevelingen geeft de organisatieliteratuur om die problemen aan te pakken? Bij de interne organisatie en het management van het openbaar bestuur komen onderwerpen als de structuur en cultuur en machtsprocessen binnen organisaties aan bod. We besteden uitvoerige aandacht aan de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context van organisaties in de publieke sector. Tevens komt de organisatie van het ambtelijk apparaat ter sprake. We gaan in op (veranderingen van) de omvang, samenstelling en werkwijze van het ambtelijk apparaat in Nederland en andere westerse staten.

Thema’s die worden besproken, zijn:

  • De vage scheidslijn privaat – publiek in de organisatie van het openbaar bestuur – Manieren van organiseren van publieke dienstverlening – De human relations benadering in publieke diensten – De samenstelling van het openbaar bestuur, op basis van verdienste of representativiteit – De discussie omtrent groei en omvang van overheid en openbaar bestuur – Bureaupolitiek als interne beleidsconcurrentie en de spanning tussen politiek en bureaucratie enerzijds en invloed van belangengroepen anderzijds – Ambtelijke verantwoordelijkheden en ethiek – Nieuwe moderne bestuursstijlen (NPM, verzelfstandiging, participatie van burgers in openbaar bestuur en invloed van internationalisering)

Coordinator:
Dr. F. M. van der Meer

Docenten:
M. Reijnders MA, T. Dijkhuizen MPhil, B. van Horck BSc.

Onderwijsvorm:
Wekelijkse seminars (integratie van hoor- en werkcolleges)

Studiemateriaal:
Denhardt, R.B.(2011), Theories of public organisations, Harcourt Brace College Publishers: Fort Worth etc., laatste druk.

Peters, B.G (2010), The politics of bureaucracy, London: Routledge, laatste druk.

Eerdere versies kunnen eventueel ook, maar dan moeten studenten rekening houden met eventuele afwijkingen ten opzichte van de nieuwere edities.

Toetsing
Nader bekend te maken. In ieder geval afsluitend een schriftelijk tentamen.

Ingangseis/advies:
Geen

Rooster:
Seminars

Seminar 1: Maandag 28/3-9/5 muv 25/4 van 13-16 uur in 1A-27, muv 28/3: SA49 (M. Reijnders) LET OP: 2/5 vervalt, is gewijzigd naar 6/5 van 13-16 uur in SB11

Seminar 2: Maandag 28/3-9/5 muv 25/4 van 11-14 uur in 1A-21, 9/5 van 13-16 uur in SB11 (T. Dijkhuizen)Uitzondering: 3/5 van 9-12 uur in 5A42

Seminar 3: Maandag 28/3-9/5 muv 25/4 van 13-16 uur in 1A-41 muv 2/5 OA-33 en 9/5 OA-28 en 28/3: 1A27 (B. van Horck)

extra seminars B. van Horck (informatie via de docent)
vrijdag 13/5 van 11-13 uur in OA28
maandag 16/5 van 14-16 uur in SA49
vrijdag 20/5 van 11-13 uur in 1A41

Tentamen
Maandag 6/6 van 9-12 uur in USC

Hertentamen
Woensdag 22/6 van 9-12 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: mei 2011