Prospectus

nl en

Beleid 2: Implementatie

Course
2010-2011

Beleid II

Tijdens het vak Beleid 1 hebben we gekeken hoe beleid op de agenda wordt geplaatst en hoe beleid wordt gevormd. Beleid 2 gaat over de uitvoering van beleid.

Coordinator
Dr. H. Wagenaar

Onderwijsvormen:
Zeven hoorcolleges
Drie verplichte werkcollege bijeenkomsten

Literatuur

-Maynard-Moody, S., Musheno, S. (2003) Cops, Teachers, Counselors. Stories from the Front Lines of Public Service, University of Michigan Press;
-Howlett, M., Ramesh, M. (2009) Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems, Oxford: Oxford University Press;

Toetsing:
Nnb

Ingangseis/advies:
Bestuurskundestudenten: vak Beleid I. Voor minoren/keuzevakstudenten geldt dat zij geen werkgroepen volgen.

Rooster:
Hoorcollege
Donderdag 4/11-16/12 van 13-15 uur in SA-41, Inhaalcollege op 14 December, zaal 1A20

Werkcolleges
wgr 1 Donderdag 11/11, 25/11 en 9/12 van 9-12 uur in 5A-41
wgr 2 Donderdag 11/11, 25/11 en 9/12 van 9-12 uur in 1A-41
wgr 3 Vrijdag 12/11,26/11 en 10/12 van 9-12 uur in 5B-02
wgr 4 Vrijdag 12/11,26/11 en 10/12 van 9-12 uur in 1A-33

Tentamen
Donderdag 23/12/2010 13-16 uur in USC

Herkansing
Vrijdag 21/01/2011 13-16 uur in USC

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: sept 2010