Prospectus

nl en

Public Budgeting and Finance

Course
2010-2011

Deze cursus beoogt een verdieping van de economische kennis opgedaan in de modules ‘Inleiding Economie’ en ‘Economie 2’, door middel van een toespitsing op het fenomeen ‘begroting’. Uitgangspunt hierbij vormen Nederlandse overheidsbegrotingen, alsmede de tussenliggende verhoudingen. Naast een overzicht van de begrotingscyclus, zullen verschillende begrotingsstelsels, en begrotingsnormen aan bod komen. Overheidsinkomsten zullen worden behandeld aan de hand van o.a. economische belastingtheorie, en verschillende categorieën overheidsuitgaven zullen worden belicht vanuit micro- en macro-economisch perspectief. Tot slot zal aan de hand van EMU-normen en EU-begroting het blikveld worden verruimd naar de Europese dimensie.

Coordinator:
Drs. IJ. Hoetjes (Msc)

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal:
Rosen, Harvey, Ted Gayer, Public Finance, 9th edition (international), McGraw-Hill NY/Asia 2010, ISBN9780071267885
(Zelfde als Economie 2! )

Kam, C.A. de, L.Koopmans en A.H.E.M.Wellink, Overheidsfinanciën, twaalfde druk, Wolters-Noordhoff, 2008 ISBN 9789001709808 (HS 5-8, 10-12, 14, 15)
+ aanvullende online vrij beschikbare materialen (o.a. begrotingen, Macro-economische verkenningen, Miljoenennota’s)

Toetsing
Schriftelijk, meerkeuzevragen

Ingangseis
Geen

Rooster:
30/3 until 18/5 11-13 uur in room 1A20, LET OP: college 30/3 is verplaatst naar 31/3 van 11-13 ook in 1a20

Tentamen
Dinsdag 7/6 van 9-12 uur in USC

Hertentamen Dinsdag 21/6 van 13-16 uur in FSW zaal: 1A20 Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: 22/02/2011