Prospectus

nl en

Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur

Course
2010-2011

Het doel van deze cursus is het verstrekken van een overzicht van de geschiedenis van de politieke filosofie aan de hand van de posities van haar belangrijkste vertegenwoordigers. Daarbij zal de nadruk liggen op de systematische aspecten van deze posities: welke zijn de theoretische en praktische implicaties van een politieke theorie? Vraagstukken die hierbij aan bod komen betreffen de rechtvaardigheid, vrijheid, de institutionele vormgeving van een staat, het verband tussen individuele motieven tot handelen en de sturing van maatschappelijke processen en de verhouding tussen democratie en rechtsstatelijke beginselen zoals de machtenscheiding. De cursus laat zien hoe vanuit verschillende historische en systematische posities vraagstukken van de legitimatie van macht en overheidshandelen benaderd kunnen worden. Steeds wordt daarbij het verband aangegeven met bestuurskundige theorieën en bestuurlijke vraagstukken.

Coordinator:
Dr. P. Overeem

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges en verplichte werkgroepen

Studiemateriaal:
Classics of Moral and Political Theory / ISBN: 978-0872207769 / Editor: Morgan, Michael L. / Jaar: 2006, 4e editie (of een latere)

Toetsing:
Schriftelijk tentamen en wellicht werkgroepopdracht(en)

Ingangseis/advies:
Propedeuse

Rooster:
Hoorcollege
Dinsdag 29/3-17/5 van 13-15 uur in SA-41

Werkcolleges
wgr 1 Woensdag 6/4, 20,4, 11/5 en 18/5 van 9-11 uur in 5B-02
wgr 2 Woensdag 6/4, 20,4, 11/5 en 18/5 van 13-15 uur in 1A24 muv 11/5: SA31
wgr 3 Donderdag 7/4, 21/4, 12/5 en 19/5 van 13-15 uur in 5B-02
wgr 4 Donderdag 7/4, 21/4, 12/5 en 19/5 van 15-17 uur in 1A-22 muv 7/4: 1A37 en 19/5: 5A41

Tentamen
Woensdag 1/6 van 09-12 uur in USC
Hertentamen
Donderdag 23/6 van 19-12 uur in USC
Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: dec 2010