Prospectus

nl en

Europeanisering en Binnenlands Bestuur

Course
2010-2011

In dit college wordt ingegaan op de gevolgen van het Europese integratieproces voor structuur en werking van het binnenlands bestuur: het stelsel van rijk, provincie, gemeenten, waterschappen en het systeem van interbestuurlijke relaties dat daartussen bestaat.

De Europese Unie is voor de uitvoering van haar beleid in belangrijke mate aangewezen op de bestuursstelsels van de lidstaten. Dit maakt het bestuur van lokale, regionale en functionele overheden en bestuursorganen die opereren op het subnationale niveau van de lidstaten in toenemende mate van belang voor het Europese integratieproces. Omgekeerd worden gemeenten, provincies, regio’s, waterschappen en andere functionele bestuursvormen (sociale zekerheid) in toenemende mate geconfronteerd met de directe en indirecte gevolgen van het Europese integratieproces.

Doel van dit college is inzicht te geven in de dynamiek en de complexiteit van de wederzijdse relatie tussen Europese integratie en de ontwikkeling van het binnenlands bestuur, met name op lokaal en regionaal niveau. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar mogelijkheden om deze ontwikkelingen bestuurskundig te duiden, conceptualiseren en analyseren.

In het college zal aandacht worden besteed aan de directe en indirecte gevolgen van de ontwikkeling van de Europese Unie voor het lokale en regionale bestuur. De materie dient onvermijdelijk in een vergelijkend en Europees bestuurlijk perspectief te worden behandeld. Daartoe zal aandacht worden besteed aan een beschrijving van verschillende bestuursstelsels, de betekenis van regionalisering in Europees perspectief, en de vergelijkende analyse van bestuurlijke vernieuwingsprocessen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het nieuwe regionalisme in Europa en de rol en de positie van het Europese Hof van Justitie en de gevolgen die dit heeft voor de juridificering van het binnenlands bestuur, alsmede de ontwikkelingen van de verhouding tussen recht, (goed) bestuur, en overheidsorganisaties in het Europa van de toekomst.

Coordinator:
dr. C.F. van den Berg

Onderwijsvormen:
Een nader te bepalen aantal hoorcolleges

Studiemateriaal: – Berg, C.F. van den, (2011), Transforming for Europe: the reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance, Leiden: Leiden University Press (te verkrijgen via website LUP of met 50% korting via de docent tijdens het eerste college)

  • Schmidt, V. (2006), Democracy in Europe, The EU and National Polities, Oxford University Press

  • Cini Michelle (2006) European Union Politics, Oxford University Press (2nd edition)
    (studenten hebben dit boek reeds in hun bezit vanwege gebruik in het EU-vak in blok III)

Toetsing:
Tentamen

Ingangsadvies:
European Union Politics en Policy

Rooster:
hoorcollege
Vrijdag1/4 t/m 20/5 van 11.00-13.00 uur in 1A20 MUV:
1/4: Gorl 03,
29/4, 6/5, 13/5 in SB11
20/5: 1A47
Let op: Vrijdag 22 april geen college ivm Goede Vrijdag, gebouw FSW gesloten, college verplaatst naar 28/4 van 9-11 uur in zaal: 1A09

Tentamen
maandag 30/5 van 13-16 uur in USC

Hertentamen
Vrijdag 24/6 van 09-12 uur in USC’

Laatste wijziging: dec 2010