Prospectus

nl en

Bachelorproject Voorjaar 2011

Course
2010-2011

Coordinator:
MSc, Drs. C. Nagtegaal

Omschrijving:
Van studenten wordt verwacht dat zij in dit werkstuk verschillende onderdelen uit de bachelor integreren. Dat wil zeggen dat:
algemene theoretische kennis uit verschillende onderdelen van de bacheloropleiding wordt gebruikt om een empirisch probleem te belichten;
een vraag over dat probleem wordt geformuleerd; en dat deze vraag wordt beantwoord.
De gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van die vraag worden door de student zelf verzameld in een eigen onderzoek. In dat onderzoek en in het verslag daarvan in het werkstuk, gebruiken studenten de kennis van methoden en technieken die in verschillende fasen van de bachelor is gedoceerd.

Thema’s:
Je kunt kiezen uit verschillen werkgroepen en thema’s. Op donderdag 20 januari a.s. vindt de eerste bijeenkomst van dit project plaats vanaf 10.30 uur (zaal nnb). Tijdens deze bijeenkomst presenteren de docenten de diverse onderwerpen, waaruit je een keuze kunt maken. Aansluitend kan je jezelf via U-Twist, aanmelden voor één van de werkgroepen. Op vrijdag 28 januari 17.00 uur sluit de aanmeldperiode voor de werkgroepen

Je kunt kiezen uit de volgende werkgroepen, namelijk:

Werkgroep 1
Docent dr. Frank de Zwart met het thema: ‘Openbaar Bestuur en Etnische Diversiteit’.

In de schijnbaar eindeloze discussie over minderhedenbeleid, integratiebeleid, multiculturalisme, liberalisme, etc. die in Nederland sinds publicatie van Paul Scheffer’s “multiculturele drama” gaande is in politiek, media en onder sociale wetenschappers, is onderzoek naar de rol van het openbaar bestuur enigszins verwaarloosd.

Er zijn verschillende belangrijke onderdelen aan deze thematiek waarbij zich vragen voordoen over de invloed van bestuurlijke mechanismen op het maken, uitvoeren en veranderen van beleid. Doel van dit Bachelorproject is om studenten, na een algemene inleiding in problematiek rond accommodatie van diversiteit in Nederland, te laten werken aan specifieke deelterreinen.
NB. Deze deelterreinen zijn niet bindend. Studenten die zelf een goed idee hebben voor een these op dit terrein worden aangemoedigd en begeleid in de uitwerking daarvan.

Werkgroep 2
Docent drs. Kees Nagtegaal met het thema: ‘De uitvoeringsstructuur van het Nederlandse vreemdelingenbeleid’.

Het Nederlandse vreemdelingenbeleid en de structuren die de Nederlandse overheid daarbij bij het uitvoeren van het beleid in het leven roept en gebruikt.
Hierbij wordt naar (de invloeden op) het besluitvormingsproces gekeken; wie zijn de actoren bij de uitvoering en waarom is gekozen voor die structuur en hoe is deze structuur samengesteld; de mate waarin de Nederlandse overheid nog zelfstandig beleid en daaraan gekoppelde structuren kan vaststellen en tenslotte de invloed van het gestelde mislukken van de Nederlandse multiculturele samenleving op het beleid en de beleidsstructuur.

Werkgroep 3
Docent dr. Anne Rasmussen met het thema: ‘Decision-making and lobbying in the European Union’.
This working group deals with decision-making and lobbying in the European Union. Students with research topics related to decision-making within and between the EU institutions, or with topics that deal with interest representation at the EU level are very welcome to join.

Onderwijsvormen:
Werkgroepen

Studiemateriaal:
De literatuur op op het eerste college bekend gemaakt.

*Bachelorsymposium *
Aan het einde van het tweede semester zal het bachelorsymposium plaatsvinden. Dit is een groepsgewijze presentatie van alle werkstukken door middel van posters. Een deskundige jury zal diverse prijzen uitreiken en het publiek stemt voor de publieksprijs. Alle studenten en docenten zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Ingangseis:
Het Bachelorproject is toegankelijk voor derdejaarsstudenten.

Rooster:
Werkgroep I Maandag 31/1-21/2 van 11-13 uur in 1A33 muv: 31/1: 1A41 en 14/2: 5A42 Dr. F. de Zwart

Werkgroep II Dinsdag 1/2-15/3 van 9-11 uur in 1A-24 Drs. C. Nagtegaal

Werkgroep III Dinsdag 22/2: 1A37, 1/3: 1a47, 15/3: 5a29, 29/3: 1a15 van 9-12 uur Dr. A. Rasmussen