Prospectus

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Course
2010-2011

In deze module bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.
Wij gaan in deze module na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand?

Coordinator:
Dr. A. Wille

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges (7)

Studiemateriaal:
Literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Toetsing:
Opdracht en tentamen. Zowel het cijfer voor de opdrachten als het cijfer voor het tentamen dient voldoende te zijn (tenminste 5,5).
N.B. Ook de colleges behoren tot de tentamenstof

Ingangsadvies:
Beleid I en Beleid II

Rooster:
Maandag 31/1in SB 11 van 13-15 uur
Maandag 7/2 t/m 07/3 in SB 45 van 13-15 uur MUV 21/2 indiv. gesprekken van 10-16.30 in zaal SA15
Maandag 14/3 van 9-11 uur in SB 45
Tentamen
Woensdag 23/3 van 13.00-15.00uur in FSW in: 1A30, 1A26, 1A28 en 1A46

Hertentamen
Maandag 6/6 van 13.00-15.00 uur in FSW: 1A28 en 1A30
Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: december 2010