Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2010-2011

Welke ideeën over de werkelijkheid en kennisverwerving liggen ten grondslag aan de bestuurskunde? Hoe kunnen bestuurskundigen het openbaar bestuur onderzoeken? Centraal staat de vraag wat voor wetenschap de bestuurskunde is. Het vak Wetenschapsfilosofie & Grondslagen van de Bestuurskunde heeft als rode draad kennistheoretische vraagstukken: de ontwikkeling van het vakgebied, de opvattingen over kennisverwerving en de uitgangspunten op basis waarvan het object van onderzoek begrepen wordt. Om deze complexe materie te behandelen wordt enerzijds een algemene inleiding op de filosofie van de sociale wetenschappen geboden en anderzijds specifiek gekeken naar de aard en ontwikkeling van de bestuurswetenschappen, in het bijzonder de bestuurskunde.

Coordinator:
dr. P. Overeem

Onderwijsvormen
Hoorcolleges en literatuurstudie

Studiemateriaal:
The Philosophy of Social Science: An Introduction / ISBN: 978-0521447805 / Auteur: Martin Hollis / Jaar: 2002, revised and updated

Toetsing:
Nnb

Ingangseis/advies:
Propedeuse

Rooster:
Hoorcolleges
Donderdag 3/2-17/3 van 9-12 uur in Gorleaus02, muv 17/3 van 14-17 uur in Gorl.02

Tentamen
Maandag 21/3 van 09.00-12.00uur in Gorleaus 01

Hertentamen
Woensdag 15/6 van 13.00-16.00 uur in 1A20