Prospectus

nl en

Ethiek

Course
2010-2011

Ethiek betreft de systematische reflectie op de moraal. Tijdens het vak Ethiek van het Openbaar Bestuur wordt ingegaan op opvattingen over goed en kwaad, over juist en onjuist overheidshandelen. Naast een algemene inleiding in de ethiek en de belangrijkste ethische stromingen (nutsethiek, plichtsethiek en deugdethiek) wordt in dit vak dieper ingegaan op ethische vraagstukken die specifiek spelen binnen het domein van het openbaar bestuur. Besproken worden morele kwesties betreffende rationaliteit, integriteit, waarden, normen en ambtsethiek. Tevens zullen thema’s als de problematiek van de ‘vele handen’ en ‘vuile handen’ de revue passeren.

Coordinator:
Dr. P. Overeem

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges

Studiemateriaal:
-Becker, Marcel (2007), Bestuurlijke ethiek: Een inleiding. Van Gorcum ISBN 978-90-232-4364-9
-Mizzoni, John (2010), Ethics: The basics. Wiley Blackwell. ISBN 978-1-4051-8993-4
-Evt. extra artikelen via BlackBoard

Toetsing:
Schriftelijk tentamen

Ingangsadvies:
Propedeuse

Rooster:
hoorcollege
Donderdag 31/3-19/5 van 9-12 uur in SA-41, muv 5/5 geen college, deze is verplaatst naar 4/5 van9-12 uur in Gorleaus 1

Tentamen
Dinsdag 31/5 van 9-12 uur in USC

Hertentamen
Maandag 20/6 van 13-16 uur in FSW zaal1A20