Due to the Corona Virus the information regarding study and examination for semester 2 (block 3 and 4) is not up-to-date. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

I&E Integratie 1

Course
2010-2011

Doel

De student heeft inzicht in een aantal belangrijke deelgebieden op het snijvlak van bedrijfskunde en informatica. Nadruk ligt daarbij op organisaties, besturing van organisaties en het belang van informatie voor de besturing van die organisaties.

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: organisaties, typologie van organisaties, bedrijfsprocessen in organisaties, business intelligence, project en projectorganisatie,

Examinering

Er is een schriftelijk tentamen en er moet 4 opdrachten uitgewerkt worden tijdens het semester. Zowel voor de opdrachten (verslagen + eindpresentatie) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt bepaald door het schriftelijk examen.

Voorkennis

Geen vereiste voorkennis.

Literatuur

Nog nader te bepalen.