Prospectus

nl en

Omzetbelasting aan de VU

Course
2010-2011

Omzetbelasting van de VU

Het vak van het accent Indirecte belastingen aan de VU in Amsterdam heet voluit: ‘Indirecte belastingen en internationale handel’ (afgekort IBIH). Het rooster voor het collegejaar 2010-2011 is op dit moment nog niet bekend, het vak wordt gegeven in het tweede semester (waarschijnlijk in de periode half april – half juni 2011). Nadere vakinformatie volgt.

Studenten uit Leiden kunnen zich voor IBIH als volgt voor 1 maart 2011 aanmelden:

  • Per e-mail: Pien Werkman,(p.werkman@vu.nl): met vermelding van naam, adres, woonplaats gegevens en vermelding van de universiteit Leiden. CC van deze mail aan belastingrecht@law.leidenuniv.nl

  • Per post: een origineel bewijs betaald collegegeld (BBC) en een kopie paspoort (dit laatste kan ook per mail). Adres: Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid t.a.v. P. Werkman, Kamer 5A-29, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Aanmelden/inschrijven voor het tentamen is niet nodig, dit gebeurt centraal voor alle studenten van de UL die zich hebben aangemeld voor het vak. Van de VU ontvangen studenten, na ontvangst van hun aanmelding, BCC en kopie paspoort, nadere informatie en benodigde inloggegevens (voor Blackboard).