Prospectus

nl en

Antieke Numismatiek en Geldgeschiedenis

Course
2010-2011

Admission requirements

Geen

Description

Munten kunnen ons veel kunnen leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De colleges zijn bedoeld als een eerste kennismaking met (munt)geld in de Griekse, Hellenistische en Romeinse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit.

De reeks zal worden afgesloten met een practicum waarbij de tijdens de colleges besproken munten zelf bestudeerd kunnen worden.

Course objectives

  • Aankomende historici en archeologen vertrouwd maken met munten als historische, archeologische bron.

  • Het leren lezen van opschriften, muntplaatsen etc.

  • Het in brede lijnen kunnen schetsen van de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse muntslag.

  • Kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden.

  • Kunnen determineren en beschrijven van Antieke munten (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen).

  • Verwerven van inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek.

Mode of instruction

Hoorcolleges en een practicum

Timetable

Timetable

Assessment method

Essay en een schriftelijk tentamen

Blackboard

Reading list

Wordt bekend gemaakt bij aanvang colleges.

Contact information

Drs. P. Beliën