Prospectus

nl en

Zeerecht

Course
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is bedoeld voor derdejaars Bachelorsstudenten, die in het tweede semester keuzevak willen volgen.
Instapeisen: onderwijs gevolgd in het verbintenissenrecht en goederenrecht (of oude stijl Ned. Recht: Burgerlijk recht I en II).

Beschrijving

Het zeerecht is internationaal, het is uitdagend en het vormt een praktische toepassing van algemene beginselen van het verbintenissenrecht en goederenrecht. Niet alleen studenten aan de Universiteit Leiden maar ook studenten aan andere universiteiten kiezen voor het keuzevak Zeerecht. Theorie en praktijk zijn geheel verweven, de studenten leren echt een vak; veel studenten die dit keuzevak hebben gevolgd, gaan werken in de ‘natte’ advocatuur.
Het zeerecht wordt behandeld aan de hand van boek 8 BW en de daarin geïncorporeerde verdragen. We beginnen met een algemene inleiding vervoerrecht en vervolgens wordt het cognossementsvervoer behandeld (de Hague-Visby Rules en de nieuwe Rotterdam Rules). Daarna aanvaring (Aanvaringsverdrag 1910), hulpverlening (Hulpverleningsverdrag 1989) en ‘global limitation’(Limitatieverdrag 1976).
Kortom, een mooie introductie tot het natte recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: De beginselen van het burgerlijk recht in de praktijk brengen aan de hand van zeerechtelijke casus

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven: De studenten zijn bekend met de beginselen van het zee- en vervoerrecht en zij kunnen die kennis daadwerkelijk in praktijk brengen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen (in de vorm van werkcolleges)

 • Aantal à 2 uur: 7 weken, 2 uur per keer (totaal 14 uur).

 • Namen docenten: Prof. mr. M.H. Claringbould

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Er wordt een uitgebreide reader inclusief jurisprudentie gebruikt. Per college het betreffende gedeelte uit de reader lezen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Zeerecht, samenstelling prof. mr. M.H. Claringbould

Aanbevolen studiemateriaal
W.J. Oostwouder, Hoofdzaken Boek 8 BW , Deventer: Kluwer 2001

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: : Prof. mr. M.H. Claringbould

 • Werkadres: p/a Meent 94, 3011 JP Rotterdam

 • Bereikbaarheid: op afspraak via secretariaat

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: claringbould@vantraa.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Civiel recht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C.202

 • Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

De nadruk ligt op het volgen van de colleges: daar wordt de theorie gelardeerd met verhalen uit de praktijk (Prof. Claringbould is een ‘natte’ advocaat uit Rotterdam).

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.