Prospectus

nl en

Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college presenteert een panorama van talen en schriften en hun sprekers in het Midden Oosten door de millennia heen. Er zal worden uitgelegd wat de taalkundige kenmerken van de diverse talen en taalfamilies zijn, welke raakvlakken zij met elkaar hebben en door welke culturen die talen en schriften gebruikt werden.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van de veelheid van talen van het Midden Oosten gedurende een periode van vierduizend jaar en de diversiteit van culturen die deze talen hebben gebruikt.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik Rooster.

10 september
collegevrij i.v.m. inauguratie studentenverenigingen

17 september
1a. Overzicht over de taalfamilies van het oude en moderne Midden Oosten
1b. De semitische talen

24 september
2a. Klassiek Arabisch en modern Standaard Arabisch
2b. De Arabische spreektalen

1 oktober
3a. Van Bijbels Hebreeuws tot Ivriet
3b. Van Bijbels Aramees tot Neo-Aramees

8 oktober
4a. Het Indo-Europees: van het Nederlands naar de Iraanse talen
4b. Perzisch

15 oktober
5a. Turkoïde talen: van China tot de Balkan
5b. Turks

22 oktober
6. De talen van het oude Egypte: van Oud-Egyptisch tot Koptisch

29 oktober
Collegevrij: toetsweek

5 november
7. (Alfabetische) schriften van het oude en het moderne Midden-Oosten

12 november
8. Berberse talen van Noord-Afrika

19 november
9. Spijkerschrifttalen I: de oudste teksten en Sumerisch

26 november
10. Spijkerschrifttalen II: de spijkerschrijfttalen van het 2de en 1e millennium incl. het Akkadisch

3 december
11. Talen van de pre-klassieke noordrand van de Middellandse Zee: vooral Myceens en de Klassieke Oudheid

10 december
12. Niet-Egyptische talen van Egypte

17 december
13. Epigrafische Semitische talen

Onderwijsvorm

Hoorcollege door diverse docenten.

Toetsing

Werkstuk (2000 woorden) [geldt voor 40% van het eindcijfer]
Schriftelijk tentamen [geldt voor 60% van het eindcijfer]
Zie voor tentamendata en data van de deadlines van het werkstuk het tentamenrooster op de website
Beide onderdelen dienen met een voldoende te worden afgerond.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten Midden-Oostenstudies worden aangemeld door de onderwijsadministratie in uSis.

Contact

Prof. dr. H. Gzella

Opmerkingen

Een deel van het college wordt gezamenlijk met de studenten van het college Talen en Schriften van de Mediterrane Wereld van OCMW gegeven. Vakcode en toetsing voor OCMW-studenten zijn echter verschillend.