Prospectus

nl en

Focus 3+4 (lecture) Anthropology: Cultures and Subcultures

Course
2010-2011

Beschrijving

Van Japan wordt vaak gezegd dat het een cultureel homogeen land is, maar een nadere beschouwing laat een grote verscheidenheid aan leefwerelden met eigen regels en gewoonten zien. Dit college richt zich op culturele diversiteit binnen Japan: op subculturen die het gevolg zijn van verschillende afkomst (sociaal, etnisch, locaal), of vanwege verschillende milieus, gerelateerd aan werk, opleiding, hobby, leeftijd, bijvoorbeeld. Deze interne diversiteit en de sociaal wetenschappelijke bestudering daarvan, met name vanuit de culturele antropologie, is het thema van deze cursus.

(Wijzigingen voorbehouden) ### Leerdoelen

  • Vertrouwd raken met basisbegrippen, centrale concepten en thema’s van de culturele antropologie van Japan, met name in relatie tot de bestudering van subculturen. Wat zijn de uitgangspunten van onderzoekers? Wat zijn de belangrijkste thema’s en knelpunten? Welke problemen komt men bij onderzoek tegen?

  • Verbeteren van academische vaardigheden als kritisch en analytisch lezen en academisch schrijven in een sociaal-wetenschappelijke context, gerelateerd aan onderzoek naar de hedendaagse Japanse samenleving.

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite. (BA2, semester 2)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Participatie-element (aanwezigheid, webposts via blackboard): 20%

  • Analytisch element (besprekingsessay): 40%

  • Samenvattend element (tentamen met essayvragen): 40%

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Reader “Japan: Culturen en Subculturen” (verkrijgbaar via het Studiepunt).

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht