Prospectus

nl en

Focus 5b: Japanse geillustreerde boekjes van de Edo-periode II

Course
2010-2011

Toegangseisen

Eerste semester Japanse Geillustreerde Boekjes van de Edo-periode en Klassiek Japans gevolgd. Anders alleen in overleg met docent.

Beschrijving

Studenten worden aan de hand van authentiek materiaal vertrouwd gemaakt met de karakteristieke aspecten van het traditionele Japanse boek; een adequaat format voor het beschrijven van zulke boeken; en de gebruikelijke en meer specifieke literatuur.

Leerdoelen

Het volgen van deze cursus biedt een goede basis voor gebruik van oorspronkelijk gedrukt materiaal uit de Edo-periode in latere stadia van de studie en biedt tevens de basis voor veel en divers onderzoek op het gebied van de verspreiding van drukwerk en kennis gedurende deze boeiende periode.
In het tweede semester wordt de werkgroep in principe afgesproken met een Bachelorscriptie. Voor de vereisten: zie BA werkstuk. Inclusief BA werkstuk heeft deze focus de zwaarte van 10 EC.

Rooster

college donderdag 3-5 uur
Museum voor Volkenkunde, Steenstraat 1 (geen zaalreservering via uSis/Zalenbeheer)

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Begeleiding schrijven scriptie

Toetsing

  • schriftelijk, aan het einde van het semester (take-home tentamen);

  • referaat;

  • werkstuk.

Blackboard

nee

Literatuur

nog op te geven

Aanmelden

via usis en in overleg

Contact

Prof.dr Matthi Forrer, tijdens spreekuur (dinsdag 14:00-15:00 uur) of via e-mail

Opmerkingen

Max 12 gemotiveerde studenten