Prospectus

nl en

Griekse archeologische en religieuze teksten

Course
2010-2011

Toegangseisen

Minimaal VWO-niveau Grieks

Beschrijving

In dit college lezen wij Griekse teksten die in het reguliere programma niet of weinig aan bod komen, zoals inscripties met leges sacrae (regelingen en voorschriften aangaande allerlei aspecten van cultus), maar ook stukken uit minder courante literaire teksten. De inscripties zullen zoveel mogelijk gelezen worden van foto’s of facsimile’s.
Dit semester zullen teksten gekozen worden die relevant zijn voor (en voor het merendeel ook afkomstig uit) Het Heiligdom van Asklepios in Epidauros: wijinscripties; offervoorschriften; bouwinscripties als getuigenis van de enorme bouwactiviteiten in het heiligdom in de 4e eeuw v.C.; en natuurlijk verslagen van wondergenezingen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van de collegereeks.

Literatuur

Wordt uitgereikt op college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Bij de docenten.