Prospectus

nl en

Archaeological methods and techniques 2

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Archeologische Methoden en Technieken 1 behaald.

Beschrijving

In dit college worden capita selecta van archeologische methoden en technieken van veldonderzoek, dateringsmethoden en analysemethoden behandeld. De volgende onderwerpen komen aan de orde: veldverkenningstechnieken, geofysische prospectiemethoden, stratigrafie, onderwater archeologie, het conserveren van vondsten, radiometrische ouderdomsbepalingen, materiaalanalyse, ethnoarcheologie, en experimentele archeologie.

Leerdoelen

  • Het uitbreiden en verdiepen van de kennis van archeologische methoden en technieken;

  • Kennis opdoen van specifieke prospectiemethoden, opgravingstechnieken, dateringsmethoden en analysemethoden;

  • Inzicht verkrijgen in wanneer deze methoden worden toegepast en in staat zijn een Harris matrix te maken en 14C dateringen te kalibreren.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

Literatuur

Diverse artikelen (wordt tijdens college opgegeven).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr H. Kamermans.