Prospectus

nl en

Internship 1 (excavation)

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald; eventueel – afhankelijk van de invulling van de stage – additionele voorbereiding (taalstudie, relevante ondersteunende discipline e.d.).

Beschrijving

In de twee bachelor jaren volgen studenten Stage 1 en 2, in totaal tien weken. Het is zeer aan te bevelen om een stage van zes weken te plannen in bachelor jaar 2, en de overige vier weken in bachelor jaar 3. Stage 1 dient een opgravingstage te zijn en heeft niet noodzakelijkerwijs plaats binnen de regio van de specialisatie.
Uiteraard is bij het verrichten van praktisch werk in het buitenland in het algemeen een degelijke voorbereiding noodzakelijk, niet alleen vaktechnisch en qua taalkennis, maar bijvoorbeeld ook mentaal en medisch (o.m. inentingen e.a. voorzorgen: raadpleeg arts).
N.B. tijdig overleg met en formele toestemming vóóraf van een van de coördinatoren is een vereiste voor erkenning van de ects!

Leerdoelen

  • Ervaring opdoen in het lezen en interpreteren van grondsporen en/of het toepassen van prospectiemethoden;

  • Evaring opdoen in het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden in relatie tot vraagstellingen;

  • Ervaring opdoen in beoordelen van de toepasbaarheid van verschillende onderzoeksmethoden;

  • Op de juiste wijze rapporteren over veldwerk;

  • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met de voorbereiding en planning van het onderzoek;

  • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met de juridische aspecten van het onderzoek: veiligheid, verzekeringen, betredingsregelingen, eigendom van de vondsten, arbo-aspecten, etc.;

  • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met organisatorische en logistieke aspecten van het onderzoek;

  • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met maatschappelijke aspecten van het veldwerk: archeologie en publiek, persberichten, archeologie en samenleving;

  • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met administratieve aspecten van het veldwerk.

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van een onderzoeksproject.

Toetsvorm

Wetenschappelijk verslag van de stage, met beoordeling door lokale begeleider (in te leveren bij stagecoördinator Hoogland (internationaal) of de Bruin (Nederland)).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over deze stage contact op met dr M.L.P. Hoogland of drs J. de Bruin.