Prospectus

nl en

Urbanisation and state formation: The Near East and the Caribbean

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

In dit college staan processen van urbanisatie en staatsvorming zoals die plaatsvinden in het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld tussen ca. 4.000 voor Christus en 300 na Christus centraal.
Urbanisatie en staatsvorming zijn centrale elementen in de ontwikkeling van complexe samenlevingen. In dit college zullen allereerst deze begrippen zelf worden ingeleid. Vervolgens zal de ontwikkeling van urbanisatie en staatsvorming in het Nabije Oosten enerzijds en, anderzijds, de Mediterrane wereld worden besproken aan de hand van een historisch overzicht van archeologische voorbeelden. Op deze manier wordt niet alleen de ontwikkeling van deze complexe samenlevingen in kaart gebracht, maar ook de problemen waar een archeoloog mee te maken krijgt bij de bestudering van deze processen. Thema’s die zullen worden behandeld zijn: urbanisatie; centrale plaatsen; staatsvorming; handel; collapse; multiculturaliteit; imperialisme; propaganda, zelf-presentatie en identiteit.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de verschillende verklarende modellen die er bestaan voor het ontstaan van (en ontwikkelingen in) complexe samenlevingen in al hun facetten;

  • Kritisch kunnen evalueren van bovengenoemde thema’s aan de hand van een aantal archeologische voorbeelden uit de archeologie van het Nabije Oosten en de Mediterrane wereld.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 inleidend college, 6 colleges Nabije Oosten, 4 colleges Mediterrane wereld).

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

  • R. Matthews, The Archaeology of Mesopotamia: Theories and Approaches. London: Routledge (2003). 204 p.

  • Selectie van hoofdstukken uit S.E. Alcock & R. Osborne (eds), Classical Archaeology (Blackwell Studies in Global Archaeology) (2007).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr B.S. Düring of dr M.J. Versluys.