Prospectus

nl en

Early prehistory

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Dit college geeft een inleiding in de vroege prehistorie van Noordwest-Europa en Nederland in het bijzonder, van laat-glaciale jager-verzamelaars tot de hunebedden van de Trechterbeker-westgroep. Centraal staat de overgang van jagen en verzamelen naar een landbouwend bestaan. Aan de hand van gegevens over voedseleconomie, nederzettingen, grafgebruik en uitwisselingsnetwerken zullen verschillende theorieën en modellen bediscussieerd worden.

Leerdoelen

  • Beschrijven en toepassen van de archeologische periodisering voor Nederland en Noordwest-Europa;

  • Beschrijven van de belangrijkste veranderingen in de archeologische gegevens;

  • Beschrijven van de belangrijkste theorieën met betrekking tot de vroege prehistorie;

  • Kritisch lezen en analyseren van wetenschappelijke informatie;

  • Schrijven van een goed opgebouwd en beargumenteerd betoog.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Toetsvorm

  • Wekelijkse opdrachten;

  • Essay.
    Beide moeten uiterlijk ingeleverd worden in de tentamenweek na de collegereeks.

Literatuur

L.P. Louwe Kooijmans et al. (red.), Nederland in de prehistorie. Amsterdam: Bert Bakker (2005) (of de editie uit 2009 of de Engelse editie).

Inschrijven

De inschrijving verloopg via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr A. Verpoorte.