Prospectus

nl en

Late prehistory and provincial-Roman archaeology

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Deze cursus behelst een collegereeks met een inleidend karakter. In deze colleges komen allerlei aspecten van de late prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd aan bod zoals nederzettingen, uitwisselingsnetwerken, landbouwsystemen en politieke organisatie.

Leerdoelen

  • Het kunnen plaatsen van de late prehistorie en Romeinse tijd in de chronologie van Noordwest-Europa;

  • Het kunnen plaatsen van de ontwikkelingen in Nederland in de context van Noordwest-Europa op het gebied van bewoningsgeschiedenis, theoretisch en archeologisch kader, de verschillende gemeenschappen (militair, burgers, platteland) en hun identiteiten;

  • Het omschrijven en toepassen van theoretische concepten voor de interpretatie als macht, uitwisseling, ritueel, etc.;

  • Vaktermen kunnen definiëren, zoals vicus, colonia, castra etc.;

  • Kennis van de onderzoeksgeschiedenis.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdracht.

Literatuur

  • L.P. Louwe Kooijmans, et al. (red.), Nederland in de prehistorie (2005).

  • M. Carroll, Romans, Celts and Germans: The German Provinces of Rome (2001).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr D.R. Fontijn of drs J. de Bruin.