Prospectus

nl en

Archaeology and ideology in the Near East

Course
2011-2012

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

In dit college gaan we in op ideologische en politieke invloeden op de archeologie van het Nabije Oosten, en de manieren waarop archeologen zelf daarbij een rol spelen/gespeeld hebben. Hierbij valt te denken aan enerzijds de westerse archeologen die actief zijn in het Nabije Oosten, een discipline die zijn wortels heeft in het kolonialisme, het christendom, en de overtuiging dat westerse beschaving het hoogste op aarde vormt en de ware opvolger is van de vroege beschavingen in het Nabije Oosten. De vraag is hierbij in hoeverre de huidige archeologie van het Nabije Oosten zich aan deze genese heeft ontworsteld.
Anderzijds kunnen we kijken naar de aard van de archeologie zoals die bedreven wordt in de betreffende landen van het Nabije Oosten, waarbij in vele gevallen de archeologie een rol heeft gehad in het proces van staatsvorming in de jonge staten van dit gebied, en soms ook als middel bij claims op grondgebied.

Leerdoelen

  • Inzicht verkrijgen in de verschillende manieren waarop ideologie, nationalisme, politiek, en religie onderdeel vormen van de praktijk van de archeologie-beoefening in het Nabije Oosten;

  • Deze verbanden kritisch kunnen evalueren en toepassen op een case study.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege, waarbij het thema allereerst door de docenten wordt geïntroduceerd, en waarbij een algemene vaste literatuur wordt opgegeven;

  • Individuele presentatie van een casus uit de regio van keuze gebaseerd op bestaande literatuur;

  • Na klassikale bespreking en discussie wordt de mondelinge versie bewerkt tot een essay van circa 5.000 woorden.

Toetsvorm

  • Presentatie;

  • Discussie (participatie);

  • Essay: ten hoogste 2 weken na afsluiting van het college in te leveren.

Literatuur

  • L. Meskell (ed.), _Archaeology under Fire. Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East. London: Routledge. Hoofdstukken: Introduction, h 1, h 5-11 (145 p.);

  • Y. Hamilakis, “La trahision des archéologues? Archaeological practice as intellectual activity in postmodernity” (1999) in: Journal of Mediterranean Archeology 12/1: 60-79.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr B.S. Düring.