Prospectus

nl en

Russische grammatica 1

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal (morfologie en syntaxis) en maakt men ook kennis met het Russische schrift-, klank- en spellingssysteem en de beginselen van de fonetiek. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de uitspraak Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in.

Elke week is er voor dit onderdeel een vast aantal bijeenkomsten bestaande uit grammaticacolleges, gevolgd door werkcolleges in het talenpracticum en in de computerzaal. De student bestudeert als voorbereiding op de grammaticacolleges bepaalde paragrafen uit het handboek, leest een opgegeven tekst, en vertaalt en analyseert deze. Ook worden er schriftelijke oefeningen gemaakt. Tijdens de grammaticacolleges zal een aantal complexe problemen in detail worden besproken en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen over de bestudeerde stof. De grammaticacolleges zijn gekoppeld aan bijeenkomsten in het talenpracticum (uitspraak, verstaan, vaardigheid in het gebruik van diverse grammaticale vormen en structuren) en de computerzaal (oefening van de morfologie m.b.v. het programma RUMOR).

Leerdoelen

Zie beschrijving hierboven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, talenpracticum en computerzaal

Toetsing

Twee tentamens (Grammatica 1e jaar 1e semester, 10 ECTS) en Grammatica 1e jaar 2e semester, 10 ECTS) en tussentoetsen.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

  • Russisch voor Slavisten deel 1+2
    Beide titels zijn te koop bij het Studiepunt Letteren.
    Zie ook: Studiemateriaal online

  • Spreekkaartjes behorende bij Pasport v Rossijoe (het boek zelf niet):

    • Spreekkaartjes set (ISBN 978 90 6143 267 8) € 9,90 én
    • Spreekkaartjes set (ISBN 978 90 6143 268 5) € 9,90

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma