Prospectus

nl en

Russische Studies: Academische vaardigheden

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

In dit onderdeel worden academische vaardigheden van onderzoek en verslaglegging geoefend. Zowel schriftelijke als mondelinge presentatievormen komen hierbij aan bod. De studenten krijgen instructie in het maken van een wetenschappelijk werkstuk dat is voorzien van een literatuurlijst en een notenapparaat. De studenten houden een referaat over een gekozen onderwerp aan de hand van zelf verzameld materiaal. Daarnaast wordt door middel van een introductiecursus kennis gemaakt met de vele mogelijkheden van de universiteitsbibliotheek. Geoefend wordt met het zoeken, verzamelen en selecteren van relevante informatiebronnen ten behoeve van onderzoek. Ook wordt aandacht besteed aan enkele vakspecifieke internetsites en aan de ict-aspecten van het Russisch. Ten slotte leren de studenten de transcriptiesystemen voor het cyrillische schrift hanteren.
Voor dit werkcollege geldt een aanwezigheidsplicht. Om het vak te halen moet een aantal opdrachten op voldoende niveau uitgevoerd worden.

Leerdoelen

Zie beschrijving.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Middels opdrachten, referaat en werkstuk.

Blackboard/webpagina

De cursus wordt aangeboden in Blackboard.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (10e druk, HB Uitgevers; Baarn 2002 of latere druk) ISBN: 905574249x, ca. 25 euro bij de boekhandel of via Bol.com..

 • Jos Schaeken, Transliteratie van het cyrillische alfabet. Hier te downloaden

Literatuur voor het werkstuk:

 • Albert Resis, ‘Lenin on Freedom of the Press’, The Russian Review 36 (1977) 274-296.

 • Peter Kenez, The birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobilization, 1917-1929 (Cambridge 1985) 35-44.

 • John L.H. Keep ed., The Debate on Soviet Power. Minutes of the All-Russian Central Executive Committee of Soviets. Second Convocation, October 1917 – January 1918 (Oxford 1979) 68-79 en 293-301.
  Deze literatuur is te downloaden via de blackboardsite van dit college.

Geadviseerd wordt de volgende literatuur te raadplegen:

 • Het groene boekje. Woordenlijst Nederlandse taal (Den Haag 2005) ook gratis raadpleegbaar op: www.woordenlijst.org

 • Jan Renkema, Schrijfwijzer (4e herziene uitgave, Den Haag 2002) of idem, Schrijfwijzer Compact (Den Haag 2005)

 • Websites van de Nederlandse Taalunie: www.taaladvies.net en het Genootschap Onze Taal: www.onzetaal.nl/advies

 • Umberto Eco, Hoe schrijf ik een scriptie (vert. uit Italiaans, Amsterdam 1985)
  Zie verder ook Studiemateriaal online

Verder zie Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Per e-mail bij de docent of de studiecoördinator.
Dr. H.Kern,
dr. J.P.Hinrichs en
drs. P.Hendriks.