Prospectus

nl en

Inleiding Slavische Taalkunde

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Deze cursus is gericht op het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. Het gaat over inzichten uit de synchrone taalkunde (zoals de fonologie en de woordenschat) en de historische taalkunde (de Indo-Europese achtergrond; de historische ontwikkeling van het Russisch). Ook wordt een overzicht gegeven van de andere Slavische talen en hun overeenkomsten en contrasten met het Russisch.

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Slavische, met name de Russische taalkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de cursussen Taalkunde 2 (historisch-vergelijkende taalkunde) en Taalkunde 3 (moderne taalkunde). De masterfase biedt drie gespecialiseerde cursussen op het terrein van de Slavische taalkunde.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

De webpagina www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk1 zal geïntegreerd worden in Blackboard.

Literatuur

Wordt op www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk1 ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Opmerkingen

Voor overzicht zie www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk1