Prospectus

nl en

Slavische Taalkunde 2: Historisch-vergelijkende taalkunde

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Het college richt zich op de historische en vergelijkende Slavische taalkunde. Bij de eerste component staat de historische fonologie van het Proto-Slavisch centraal, d.w.z. de reconstructie van de manier waarop het Indo-europese klanksysteem stapsgewijs veranderd is in het Slavische en het ontstaan van de eerste locale verschillen binnen het Slavisch. Bij het historische onderdeel komen ook algemenere onderwerpen ter sprake: de vroegste geschiedenis van de sprekers van het Slavisch, het “Oudkerkslavisch”, de eerste lokale schrijftradities in de Slavische landen, enz.
De vergelijkende component van het college biedt in wezen een typologie van de huidige Slavische talen, waarbij de hoofdkenmerken van het Russisch op verschillende taalkundige niveau’s vergeleken worden met die van de grootste Westslavische talen (Pools en Tsjechisch) en van de grootste Zuidslavische (Servisch/Kroatisch en Bulgaars).

Leerdoelen

Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in de historische en vergelijkende Slavische taalwetenschap. De cursus bouwt voort op de desbetreffende colleges binnen het eerstejaarsvak Slavische taalkunde.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen, werkstuk, presentatie.

Blackboard

De webpagina www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk2 zal geïntegreerd worden in Blackboard.

Literatuur

Wordt hier vermeld: http://www.schaeken.nl/lu/onderwijs/tk2/. In ieder geval zal gewerkt worden met Alexander M. Schenker, The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology, New Haven & London: Yale University Press, 1995.

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent of mw. drs. T. Bouma