Prospectus

nl en

Thema's in de argumentatietheorie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

Vaak is het lastig om aan te geven wat er mis is met een bepaald argument. Wanneer en waarom is een argument goed of slecht, ofwel deugdelijk of ondeugdelijk? In de loop der tijd zijn er uiteenlopende visies ontwikkeld als antwoord op deze vraag, die soms tot heftige discussies leiden onder argumentatietheoretici. In dit college zullen we een aantal visies en discussies bespreken aan de hand van belangrijke thema’s in de argumentatietheorie. Die thema-s zijn: 1. argumentatie & logica, 2. retorische & dialectische argumentatietheorieën, 3. verzwegen argumenten en argumentatieschema’s, 4. drogredenen, 5. argumentatievelden.

Leerdoelen

  • Kennis hebben van aandachtsgebieden en benaderingen binnen de argumentatietheorie en in staat zijn tot kritische reflectie over de bruikbaarheid ervan.

  • Een heldere gedachtegang over een theoretisch vraagstuk op gebied van argumentatietheorie schriftelijk kunnen presenteren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Twee take home tentamens. Beide cijfers wegen even zwaar en het laagste cijfer moet minimaal een 5 zijn. Het eerste cijfer kan alleen herkanst worden als dit lager is dan een 5; het tweede cijfer alleen als het eindcijfer onvoldoende is. Als het eindcijfer na de herkansing nog steeds onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd. Van beide tentamens vindt de herkansing plaats volgens het herkansingsrooster.

Blackboard

Het programma en een deel van de literatuur staan op Blackboard.

Literatuur

  • Voor het eerste college dient hoofdstuk 1 van Handboek argumentatietheorie te worden bestudeerd: F. H. van Eemeren, R. Grootendorst en F. Snoeck Henkemans, Handboek argumentatietheorie. Historische achtergronden en hedendaagse ontwikkelingen. Groningen: Martinus Nijhoff, 1997.
    ( N.B. je hoeft dit boek niet aan te schaffen!)

  • De overige literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Drs. Y. (Yvon) Tonnard