Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Sanctus, sanctus, sanctus: heilig door de eeuwen heen

Course
2011-2012

Toegangseisen

Een BA-diploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Is er verschil tussen heilig en zalig? In de Middeleeuwen werden beide woorden door elkaar gebruikt om aan te geven dat een overledene voor eeuwig in Gods nabijheid vertoefde. Tegenwoordig kennen we heiligen eigenlijk alleen nog maar uit de rooms-katholieke kerk. Na de Hervorming hebben met name protestanten zich gekeerd tegen die heiligenverering. Toch houdt die verering niet op, ook niet in de ‘protestantse’ Nederlanden, integendeel. In deze cursus willen we onderzoeken hoe tegen heiligen werd aangekeken in het katholieke zuiden en het protestantse noorden, vanaf de Middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw.

Leerdoelen

Studenten nemen kennis van een groot aantal representatieve teksten uit de Nederlandse literatuur en vergroten hun mondelinge, schriftelijke en digitale onderzoeksvaardigheden.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling referaat (25%) en werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Een literatuurlijst zal op het eerste college verstrekt worden.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Ludo Jongen, Opleiding Nederlands
(WSD-complex, 1167, kamer 105b)
tel. 071-2572119
e-mail