Due to the Corona Virus the information regarding study and examination for semester 2 (block 3 and 4) is not up-to-date. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Intertekstualiteit in het werk van Mulisch

Course
2011-2012

Toegangseisen

BA-Nederlandse Taal en Cultuur; BA Literatuurwetenschap.

Beschrijving

Het werk van Harry Mulisch (1927-2010) refereert herhaaldelijk aan een aantal literaire en wijsgerige tradities, met name het manierisme en hermetisme. Met behulp van de intertekstualiteitstheorie worden de interpretatieve consequenties van deze referenties onderzocht.

Leerdoelen

  • kennis van de intertekstualiteitstheorie en vaardigheid in het toepassen daarvan – kennis betreffende Harry Mulisch en zijn oeuvre.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondeling referaat (25%) en werkstuk (75%). Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Nee, er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. J.L. Goedegebuure “J.L.Goedegebuure@hum.LeidenUniv.nl”