Prospectus

nl en

Fonologie 1

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Fonologie gaat over eigenschappen van de klankstructuur van taal: klanken, lettergrepen, klemtoon en toon. In dit college wordt ieder van deze eigenschappen geïntroduceerd en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit talen van wereld.
Iedere taal beschikt over een specifieke set van klanken, een klankinventaris, waarmee woorden worden gemaakt. De systematiek van klankinventarissen wordt duidelijk wanneer je de bouwstenen van klanken, kenmerken, bestudeert. We besteden in dit college veel aandacht aan kenmerken en hoe die de systematiek achter klankinventarissen en klankveranderingen kunnen verklaren. Een introductie in de lettergreeptheorie leert waarom klanken niet op een willekeurige manier gecombineerd kunnen worden tot woorden. Woorden bestaan uit klanken die in lettergrepen gegroepeerd zijn. Binnen een woord heeft één lettergreep de hoofdklemtoon. Zoals duidelijk gemaakt zal worden in het college is ook klemtoon niet willekeurig maar regelgestuurd, en verschilt de klemtoonstructuur op een systematische manier van taal tot taal. Tenslotte maken we kennis met het fenomeen toon, een fonologische eigenschap die in veel talen een betekenisonderscheidende rol heeft in woorden.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in de basis van:

  • Kenmerken en hun rol in fonologische processen en klankinventarissen

  • Lettergreepstructuur

  • Klemtoon

  • Toon

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Huiswerkopdrachten (40%), Tentamen (60%)

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Hayes, Bruce (2009) Introductory Phonology. Wiley-Blackwell

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent