Prospectus

nl en

De wereldeconomie in de twintigste eeuw

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van de ontwikkeling van de wereldeconomie in de twintigste eeuw. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de ‘globalisering’, de veranderende structuur van de wereldeconomie en de veranderende rol van de natie-staat. Vervolgens komt een drietal soorten stromen in de internationale economie aan bod: goederen (handel), kapitaal (investeringen) en mensen (arbeid). Het institutionele kader, in het bijzonder het internationale monetair systeem, wordt geschetst. Tot de centrale thema’s van het hoorcollege behoren eveneens de relaties tussen Noord en Zuid, de relatie tussen Amerika en Europa, en de perioden van crisis die optraden in de jaren dertig en zeventig. Het college eindigt met beschouwingen over crisismanagement en de reikwijdte van globalisering. Ook de huidige kredietcrisis komt hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Inzicht in de recente economische debatten, de structuur van de economie, vormen van economisch beleid en economische bestuursproblematiek, kennis van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in de wereldeconomie in de twintigste eeuw.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege & Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Blackboard
De wereldeconomie in de 20e eeuw
Deze module wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, powerpointpresentaties en proeftentamens.

Literatuur

Jeffry A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, Norton 2006).
D. Held e.a., Global transformations: Politics, economics and culture (Stanford: Stanford University Press, 1999).

Indien studenten het vak willen uitbreiden naar 10 ects wordt extra literatuur opgegeven; deze wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.
Contractonderwijs.

Contact

E-mail:
Dr. J.Th. Lindblad
Dr. L.J. Touwen

Opmerkingen

Geen.