Prospectus

nl en

Historiografie en Geschiedfilosofie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Otterspeer) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van case studies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.

Leerdoelen

Kennis opdoen van de geschiedenis van de geschiedwetenschap; inzicht verwerven in belangrijke historiografische stromingen en geschiedtheoretische problemen; vaardig worden in het relatief zelfstandig verwerken van handboekliteratuur.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege met zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Powerpoint-presentaties gebruikt tijdens de hoorcolleges worden op Blackboard aangeboden.

Literatuur

Reader (aan te schaffen bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, vóór aanvang van het eerste college).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.
Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Prof. dr. W. Otterspeer. dr. H.J. Paul

Opmerkingen

Geen.