Prospectus

nl en

Geschiedenis van het Moderne Israël en Apparaat

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

 • Geschiedenis (Neudecker): Dit college is bedoeld als eerste kennismaking met de geschiedenis van de staat Israel. De nadruk ligt hierbij op de periode vanaf de Haskala (Joodse Verlichting) tot de oprichting van de Staat. De periode vanaf 1948 tot heden wordt door de studenten zelfstandig bestudeerd. Bij de behandeling van de geschiedenis wordt er zowel aandacht besteed aan politieke, als aan sociale en culturele ontwikkelingen.

 • Apparaat (Hagai): Inleiding in het gebruik van de bibliotheek en databases, alsmede de vormgeving van wetenschappelijke werkstukken.

N.B. Het onderdeel “Apparaat” wordt alleen gevolgd door hoofdvakkers Hebreeuwse en Joodse Studies. Studenten van andere studierichtingen volgen slechts onderdeel A “Geschiedenis”.

Leerdoelen

 • Dit college geeft inzicht in de hoofdlijnen van de voorgeschiedenis van de staat Israël, vanaf de opkomst van het Zionisme, via de verschillende immigratiegolven tot ongeveer 1950. Het college maakt de student vertrouwd met begrippen en verhoudingen die tot op de huidige dag een rol spelen.

 • Dit college leert de student om te gaan met wetenschappelijke literatuur, een onderzoek op te zetten en te verwerken tot een wetenschappelijk werkstuk.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

 • Werkcollege met opdrachten.

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

 • Aan het einde van de cursus een schriftelijk tentamen met open vragen op basis van de gehele collegestof en de opgegeven literatuur.

 • Aan de hand van ingeleverde opdrachten en een afsluitend werkstuk.
  Handleiding schriftelijk werkstuk

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

 • Syllabus Geschiedenis van het Moderne Israel.

 • Ian J. Bickerton & Carla L. Klausner,A concise history of the Arab-Israeli Conflict(Upper Saddle River NJ 1991 of later), of:

 • Ian J. Bickerton & Carla L. Klausner,_A history of the Arab-Israeli Conflict (Upper Saddle River NJ 20075 of later)

 • Voor het college Apparaat: P. de Buck … [et al.],Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk(Baarn, 2002).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker Telefoon: 071-527 4168.