Prospectus

nl en

Qumran Hebreeuws-Aramees

Course
2011-2012

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 3 en Targoemliteratuur

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten intensief kennis met de voornaamste Hebreeuwse en Aramese literaire teksten uit Qumran.

De te gebruiken leermiddelen worden op college besproken en de Hebreeuwse en Aramese teksten worden op college ter beschikking gesteld.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de Hebreeuwse en Aramese bronnen uit Qumran.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor communicatie en het uitwisselen van informatie.

Literatuur

Aan het begin van de cursus wordt door de beide docenten een literatuurlijst verstrekt die voor het tentamen moet worden bestudeerd.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

-

Contact

Prof.dr. H. Gzella Telefoon: 071-527 2255
Dr. M.L. Folmer Telefoon: 071-527 2513

Opmerkingen