Prospectus

nl en

Premodern History of South and Southeast Asia

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een historisch overzicht van de premoderne geschiedenis Zuid- en Zuidoost-Azië. Door het in- en uitzomen op gezamenlijke langetermijnprocessen zoals indianisatie, islamisering en Europese expansie, krijg je een fascinerende kijk op zowel de interregionale verbindingen als de lokale eigenheid in dit deel van Azië.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in de grote lijnen van de regionale geschiedenis in Zuid- en Zuidoost-Azië. Daarnaast zijn zij in staat om specifieke periodes en regio’s te duiden aan de hand van politieke, sociaal-economische en culturele kenmerken. Deze kennis wordt getoetst tijdens een schriftelijk tentamen.

Rooster

Zie website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

  • take home-tentamen gedurende toetsweek

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • powerpoint-presentaties

  • praktische informatie over de cursus

Literatuur

  • Thomas Trautmann, India: A Brief History of Civilization (Oxford University Presss, 2011) – isbn: 978-0-19-973632-4.

  • M.C. Ricklefs e.a., A New History of Southeast Asia (London: Palgrave MacMillan, 2010); ISBN 978-0-230-21214-5.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht.
Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

De coördinator, dr. J.J.L. Gommans.