Prospectus

nl en

Bijbels Hebreeuws 3

Course
2011-2012

Toegangseisen

Toegangseis voor het college is het hebben gevolgd van het college Bijbels Hebreeuws 2 (5551OBH2W) of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.
Toegangseis voor het tentamen is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Bijbels Hebreeuws 2 (5551OBH2W) of vergelijkbare kennis, ter beoordeling van de docent.

Beschrijving

Het college bestaat uit drie onderdelen:
a) Lectuur van ongevocaliseerde Bijbelteksten, met aandacht voor alle grammaticale details;
b) Het vertalen van enkele Engelse teksten naar volledig gevocaliseerd Bijbels Hebreeuws;
c) Een referaat (met uitgewerkte handout) over grammaticale en filologische details van een door de docent opgegeven Bijbelvers aan de hand van relevante literatuur.

Leerdoelen

  • Gevorderde kennis van de details van de grammatica van het Bijbels Hebreeuws.

  • Vaardigheid in vertalen van teksten naar volledig gevocaliseerd Bijbels Hebeeuws.

  • Vaardigheid in het raadplegen van relevante literatuur (woordenboeken, commentaren, grammatica’s, detailstudies) bij de bestudering van specifieke passages in de Hebreeuwse Bijbel.

  • Vaardigheid in het mondeling en schriftelijk presenteren van een referaat.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Toetsing geschiedt aan de hand van de ingeleverde vertalingen en het referaat.

Blackboard

Voor mededelingen en het ter beschikking stellen van cursusmateriaal wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Weingreen,Classical Hebrew Composition(uitverkocht; de relevante passages staan op Blackboard);

  • Ongevocaliseerde Bijbelteksten (beschikbaar via Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.F.J. Baasten. Telefoon: 071 527 2257.