Prospectus

nl en

Language Acquisition 1A

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De beginnerscursus bestaat uit twee uur taalverwervings-onderwijs per dag. In het begin worden de colleges in het Engels gegeven, maar de voertaal wordt zo snel mogelijk Nederlands, aangepast aan het niveau van de studenten. Spreken, luisteren, lezen en schrijven worden intensief geoefend waarbij uiteraard ook veel aandacht wordt besteed aan grammatica en woordenschat. Deze cursus vormt één geheel, het is niet mogelijk om onderdelen te volgen.

In dit semester worden de boeken Help! deel 1 en 2 in hun geheel doorgewerkt. Tijdens de lessen worden teksten gelezen en beluisterd. De belangrijkste grammatica-regels worden uitgelegd en er worden oefeningen gemaakt. Van de studenten wordt verwacht dat zij veel huiswerk maken (minimaal 4 uur per dag), in de les is alle ruimte voor vragen.
In de les wordt ook veel aandacht besteed aan spreekvaardigheid. Zowel aan uitspraak- en intonatie-oefeningen als aan gesprekken. We proberen de studenten het zelfvertrouwen te geven dat nodig is om ook buiten de lessen Nederlands te spreken.

Studiebelasting

581000134T, Spreken/luisteren 1: 5 ECTS;
581000112T, Lezen/woordenschat 1: 5 ECTS;
581000130T, Schrijven/grammatica 1: 5 ECTS

Leerdoelen

Dit college is geheel gericht op het aanleren van het Nederlands op een elementair niveau. In termen van het Europees Referentiekader.wordt toegewerkt naar een niveau A2/B1

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege: deelname verplicht.

Toetsing

De hoofdstukken uit Help! worden wekelijks getoetst. Het gemiddelde cijfer voor deze toetsen vormt het cijfer voor woordenschat. In december en januari worden tentamens afgenomen op de volgende onderdelen: spreken, luisteren, lezen, schrijven en grammatica. Het cijfer voor spreken/luisteren en dat voor lezen/woordenschat is het gemiddelde van de twee onderdelen. De cijfers voor Lezen, Woordenschat, Spreken, Luisteren, Grammatica en Schrijven moeten allemaal voldoende zijn.
Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij de tentamens lezen, luisteren en schrijven.

Blackboard

Literatuur

  • E. Ham, W.H.T.M. Tersteeg en L. Zijlmans:Help! deel 1: Kunt u mij helpen? (Utrecht, 2001). Additional audio material is available from the secretariat on payment of a deposit of € 10.

  • I. de Bakker, M. Meijboom, A. Norbart e.a.: Nederlands in hoofdlijnen, praktische grammatica voor anderstaligen, theorie- en oefeningenboek (Groningen, 1994)

  • E. Ham, W.H.T.M. Tersteeg en L. Zijlmans: Help! deel 2: Helpt u mij even? (Utrecht, 2001). Aanvullend audiomateriaal verkrijgbaar bij het secretariaat tegen betaling van een borg van € 10.

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Drs. M. Arends of bij de studiecoördinator: I.Zagar