Prospectus

nl en

Spreken/Luisteren 1B - Taalverwerving I

Course
2011-2012

Toegangseisen

Spreek- en luistervaardigheid op niveau A2 van het Europees Referentiekader.

Beschrijving

In de colleges wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid in alledaagse situaties, via het doen van uiteenlopende spreek- en luisteroefeningen. Een belangrijk aspect is het verbeteren van de uitspraak.

Leerdoelen

Na afloop van de colleges kan de student: – vlot en adequaat te reageren op een gesprekspartner – een gesprek houden over alledaagse onderwerpen – een korte monoloog houden over een opgegeven onderwerp – de grote lijnen van een algemeen informatief televisieprogramma volgen – duidelijk gesproken delen van die programma’s in detail volgen.

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid:
luisteren: B1/B2 – gesproken productie: B1 – gesproken interactie: B1.

Rooster

Zie het rooster

Onderwijsvorm

werkcollege, 3 uur per week

Toetsing

  • Spreken: reageren op uitingen van een spreker; het houden van een monoloog van twee minuten over een opgegeven onderwerp.

  • Luisteren: intensief: invullen van ontbrekende woorden na het beluisteren van een band;
    extensief: beantwoorden van vragen over drie videofragmenten.
    Het cijfer is het gemiddelde van de onderdelen Spreken en Luisteren. Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden.

Blackboard

Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Syllabus Spreken/luisteren, overig materiaal is beschikbaar via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs. Bij voldoende plaatsen wel beschikbaar voor contractonderwijs.

Contact

Bij de studiecoördinator: Mw. I. Van Kampen-Zagar

Opmerkingen

Dit college sluit aan bij Spreken/luisteren 1A – Taalverwerving I (581000134T).
Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook in het eerste semester gegeven.