Prospectus

nl en

Cultuur en Maatschappij van Nederland - Cultuurwetenschap I

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit college sluit aan bij de ‘Introduction to Dutch Studies’ uit het 1e semester, maar kan wel apart gevolgd worden. In deze cursus worden zeer diverse onderwerpen van de Nederlandse cultuur en maatschappij behandeld. In de eerste helft van het semester staat de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog centraal. In hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod: Staatsinrichting en politiek – Economie en werk – Onderwijs en sociale zorg – Religie en levensbeschouwing – Buitenlandse betrekkingen. Dit blok wordt afgesloten met een tentamen in de studieweek (zie hieronder).
In de tweede helft van het semester bestuderen we de geschiedenis van steden in Holland die we ook zullen bezoeken. Dat zijn in ieder geval Leiden en Amsterdam en waarschijnlijk ook Utrecht en Den Haag. In elke stad staat een thema centraal, zowel in de teksten als bij de excursie.
Als eerste kennismaking met het doen van literair-historisch onderzoek, bestuderen studenten dit semester zelfstandig een (deel van een) literaire tekst over een historisch moment. Hierover schrijven zij hun BSA-werkstuk van ongeveer 2500 woorden. Tijdens de tweede helft van het semester worden de studenten hierbij begeleid in colleges, door het maken van opdrachten en in individuele gesprekken.

Totale studielast is 280 uur. De volgende berekening kan wisselen per student:

 • colleges 10 × 2 = 20 uur

 • excursies 4 × 5 = 20 uur

 • literatuurstudie 120

 • werkstuk 120

Leerdoelen

De student krijgt in dit college:

 • basiskennis van de geschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 1500

 • basiskennis van de moderne Nederlandse cultuur en maatschappij en de plaats in een internationale context

 • kennis van een belangrijke tekst uit de Nederlandse literatuur van na 1500 en zijn historische context

 • kennis van bibliografische bronnen om zelfstandig vragen op dit gebied te kunnen beantwoorden

 • de vaardigheid om schriftelijk verslag te doen van onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur en geschiedenis

Rooster

Vrijdag 11-13. De excursies duren een hele dag. Zie verder het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, excursies en zelfstandige literatuurstudie voor het werkstuk

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof in de studieweek. Bij dit tentamen mag geen woordenboek gebruikt worden – 25%.

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen over de vier steden aan het eind van het semester. Bij dit tentamen mogen papieren woordenboeken gebruikt worden – 25%.

 • Werkstuk – 40% (voor een positief BSA-advies moet dit werkstuk voldoende zijn).

 • Opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk – 10%

Blackboard

Blackboard speelt een belangrijke rol bij dit college. Onder andere voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal etc. Studenten kunnen zich twee weken voor aanvang van het college aanmelden.

Literatuur

 • Mulder, Doedens en Kortlever: Geschiedenis van Nederland, Van prehistorie tot heden, 4e herziene druk, Baarn, 2008. Hieruit hoofdstuk 13 en 14.

 • Overige teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Overige teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator: Mw. I. Zagar
Docent: mw. L. Winkelmolen