Prospectus

nl en

Vocabulary/Writing - Language Acquisition II

Course
2011-2012

Toegangseisen

Taalvaardigheid I: Schrijven 1B en Woordenschat 1B.
Of een gelijkwaardig niveau. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het is nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van Wijze woorden, en ‘Woordenschat Nederlands voor vergevorderden’ wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.
Tijdens het semester schrijven de studenten vijf essays over woordenschat: bijvoorbeeld over Nederlandse woorden die je gek, of bijzonder of mooi vindt. Andere mogelijke onderwerpen: mythes over het leren van woorden, woordenboeken en leenwoorden. Deze onderwerpen worden in de colleges besproken.
Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de essays: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc. De essays worden nagekeken m.b.v. codes, waarmee de studenten zelf hun stukken moeten verbeteren.

Leerdoelen

In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B1/B2.
Uitbreiding van de woordenschat en kennis opdoen van diverse aspecten van woordenschat. Bovendien krijgen studenten inzicht in hun eigen fouten. Daarnaast verbeteren de studenten hun schrijfvaardigheid (tekstopbouw, schrijfstijl, etc.).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Woordenschat (50%): er zijn twee woordenschattentamens, die allebei voldoende moeten zijn.
Schrijven (50%): De vijf essays mogen niet meer dan 10% van het totaal aantal woorden aan fouten bevatten. Bovendien worden ze beoordeeld op opbouw en inhoud.

De deelcijfers zijn geldig alleen in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Literatuur

  • Ghislaine Giezenaar en Edith Schouten, Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen (Amsterdam/Antwerpen, 2002)

  • Het materiaal voor Woordenschat Nederlands voor vergevorderden is beschikbaar via het internet.

  • Reader met opdrachten voor de essays is verkrijgbaar bij het Studiepunt

Aanmelden

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Aanmelden via uSis

Contact

Mw. L.M. Winkelmolen

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van de Nederlandse taal