Prospectus

nl en

Inleiding Tweedetaalverwerving

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek wordt gebruik gemaakt van losse publicaties als ondersteunend materiaal. Bij beide horen vragen. Elk hoorcollege wordt gevolgd door een werkcollege waarin de opdrachten worden besproken en achtergrondliteratuur wordt verwerkt.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Toetsing

Wekelijkse opdrachten (25%). Het afsluitende schriftelijk tentamen bestaat voor de helft uit gesloten vragen en voor de helft uit korte open vragen (75%).

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, vragen, aanvullend materiaal, proeftentamen, etc.

Literatuur

  • Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2006) How languages are learned, Oxford University Press.

  • Aanvullende literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

J. Caspers.