Prospectus

nl en

Iconography of Hinduism, Buddhism and Jainism

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het zorgvuldig beschrijven en begrijpen van religieuze, mythologische en historische onderwerpen in de beeldende kunst van Zuid-Azië en Tibet aan de hand van beeldbepalende voorstellingen. Deze vaardigheden worden mede ontwikkeld door gerichte oefeningen en commentaar daarop.

Studenten bereiden colleges voor aan de hand van literatuur, die deels beschikbaar is via Blackboard. Ook wordt gebruik gemaakt van de digitale beeldbanken. De stof wordt via Powerpoint presentaties thematisch besproken. Deze presentaties worden als hand-out op Blackboard ter beschikking gesteld en behoren tot de tentamenstof. Halverwege de cursus presenteren de deelnemers een iconografische analyse met behulp van Powerpoint. Ter afsluiting bespreken de deelnemers in een korte paper de iconografie van een door hen uitgekozen voorwerpen uit een Nederlandse museumcollectie.

Leerdoelen

 • Basiskennis van de iconografie van kenmerkende voorstellingen in de beeldende kunst van Zuid-Azië en Tibet.

 • Inzicht in de conceptuele verbondenheid van Hindoeïstische, Boeddhistische en Jainistische kunst.

 • Basisvaardigheid in het nauwgezet bestuderen en systematisch beschrijven van regio-specifieke religieuze voorstellingen en het inhoudelijk analyseren van deze voorstellingen.

 • Bekendheid met het presenteren van een beeldanalyse met behulp van Powerpoint.

 • Vaardigheid in het gebruik in het raadplegen van digitale beelddatabanken op het internet.

 • Basisvaardigheid in het digitaal op schrift stellen van de resultaten van het onderzoek.

Rooster

Zie website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

 • mondelinge presentatie (1 ects)

 • schriftelijk tentamen met korte open vragen (2 ects)

 • paper (2 ects)

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van presentaties, proeftentamen, links naar pdfs, communicatie over het onderwijs en belendende activiteiten.

Literatuur

 • Voor de iconografie van het Hindoeïsme wordt gewerkt met hoofdstukken uit John Guy, Indian temple sculpture. London: V&A Museum, 2007, en van separate artikelen die via links in Blackboard beschikbaar gesteld.

 • Voor het Boeddhisme wordt gebruik gemaakt van artikelen van John Huntington, ‘Sowing the seeds of the lotus’, in Orientations (beschikbaar via Blackboard), daarnaast informatiepapers samengesteld door de docent.

 • Voor het Jainisme wordt gebruik gemaakt van iconografische informatiepapers samengesteld door de docent.
  Alle literatuur dient, verdeeld overhet semester, vooraf aan de colleges teworden bestudeerd, op aanwijzingen van de docent.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht.
Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. E.M. Raven.

Opmerkingen

Berekening studielast:
5 ects = 5 × 28 = ca. 140 uur

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • Ca. 4 uur leesstof voor 13 bijeenkomsten = ca. 52 uur

 • Ca. 12 uur voorbereiden korte mondelinge presentatie = 12 uur

 • Ca. 20 uur werk aan paper = 20 uur

 • Ca. 30 uur voorbereiden tentamen = 30 uur