Prospectus

nl en

Contemporary Hinduism

Course
2011-2012

Toegangseisen

Het college Inleiding hindoeïsme moet met goed gevolg zijn afgerond.

Beschrijving

In deze cursus ligt de nadruk op de diversiteit van het hedendaags hindoeïsme – de verschillende vormen en verschijningen die in de laatste eeuwen zijn ontwikkeld zowel binnen als buiten India. In het eerste deel van de collegereeks wordt het hindoeïsme besproken tegen de achtergrond van traditie, moderniteit, kolonialisme, orientalistiek en het post-modernisme. In het tweede deel wordt aandacht besteed aan de de Hindoe Diaspora, de verspreiding van het hindoeïsme over de wereld met o.a. aandacht voor Nederland, het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten.
Naast de traditionele vormen van hindoeïsme in en buiten India, wordt ook ingegaan op de opkomst van moderne vormen en de daarbijbehorende spiritualiteit.

Leerdoelen

Het krijgen van inzicht in de dynamiek en diversiteit van het hindoeïsme als religie zoals die zich tegenwoording wereldwijd manifesteert. De student moet in staat zijn bronnen kritisch te beoordelen of interpreteren op grond van bv. historische en contekstuele indicatoren, en dus zelfstandig kunnen reflecteren op fundamentele thema’s van het hedendaags hindoeïsme.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Actieve bijdrage op college, tussentoets en een eindpaper.

Blackboard

Ja, voor info en algemene mededelingen.

Literatuur

  • David Smith, Hinduism and Modernity. Oxford 2003.

  • Gavin Flood, An Introduction to Hinduism. Cambridge 2008.

  • C.J. Fuller, The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton 1992 [2004]

  • Freek L. Bakker, Hindoes in een Creoolse Wereld. Zoetermeer 1999.

Aanmelden

Via uSis
Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard aan te melden.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Mohkamsing
tel.: 071-527 1699