Prospectus

nl en

Frans: Middeleeuwen I

Course
2011-2012

Toegangseisen

Beschrijving

De student volgt een wekelijks lectuurprogramma, waarbij de verschillende narratieve en theatrale teksten aan bod komen. Voorafgaand aan de lectuur van een tekst wordt in het college ingegaan op literair-historische achtergronden van de tekst, bronnen, literatuurkritiek en stijlkenmerken. Na lezing van de tekst wordt deze tijdens het college bediscussieerd door de studenten.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van academische vaardigheden via college en lectuur. Na afronding van de cursus beschikt de student over kennis van en inzicht in de verschillende narratieve en theatrale genres van de Middeleeuwse literatuur; hij kent de belangrijkste literatuurkritiek en is in staat stijlkenmerken en topoi te herkennen in Middeleeuwse teksten, die hij kan plaatsen in een sociale context en waarop hij kritische reflexie kan bieden. Daarnaast heeft hij inzicht verworven in de cultuur-historische realia van de Middeleeuwen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Benedeit, Le Voyage de saint Brandan, éd. bilingue, I. Short and B. Merrilees, Paris Champion 2006

  • Chanson de Roland, éd. & trad. fr. I. Short, Paris 1990, Le Livre de Poche, «Lettres gothiques» no 4524; ou éd. & trad. fr. J. Dufournet, Paris 1993, GF-Flammarion no 554.

  • Lais de Marie de France, éd. & trad. fr. L. Harf-Lancner (& K. Warnke), Paris 1990, Le Livre de Poche, «Lettres gothiques» no 4523; ou éd. & trad. fr. A. Micha, Paris 1994, GF-Flammarion no 759.

  • Chrétien de Troyes, Lancelot ou le Chevalier a la Charrette, Ed. + trad. Ch. Mela, Livre de Poche 4527 (lettres gothiques) ou : Ed. M. Demaules/ Trad. D. Poivion, P. 1996, Folio classique 2402.

  • Le Roman de Renart, branches II et Va, éd. et traduction J. Dufournet & A. Méline, Paris: Flammari¬on, 1985, vol. 1er, collection «GF» no 418.

  • Histoire de la littérature française du Moyen Age, A. Berthelot, Presses universitaires de Rennes, 2006

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Mw. dr. J.C. Szirmai